MobileKids for iOS 2.0 Quản lý trẻ em qua thiết bị iPhone/iPad

Tải về
4 (3) Bipper Miễn phí 318 Dung lượng: 2,7 MB Ngày: Yêu cầu: iOS 5.1 or later

MobileKids là dịch vụ kiểm soát toàn diện nhất trên thế giới, dành cho các bậc cha mẹ muốn kiểm soát điện thoại của con cái mình. Với MobileKids for iOS, bạn có thể cài đặt ứng dụng trên cả điện thoại của con và điện thoại của mình. Ứng dụng trên điện thoại của con cái sẽ gửi bản báo cáo hàng ngày, trong khi điện thoại của bạn sẽ nhận được báo cáo miễn phí về tình hình sử dụng điện thoại của chúng. Bạn có thể tùy chỉnh điện thoại của con bằng cách thiết lập giới hạn phù hợp, đồng thời bạn có quyền truy cập vào các dịch vụ an toàn dựa trên địa điểm với thời gian 24/7. MobileKids thực sự là tiện ích hữu hiệu để giúp bạn kiểm soát hoạt động của con mình trên điện thoại.

Ứng dụng bao gồm cảnh báo SOS tùy chỉnh cho con bạn. Khi thiết lập ứng dụng, bạn có thể xác định hệ thống mạng an toàn gồm bạn bè và người thân làm Guardians (người bảo vệ) cho con mình. Trong trường hợp khẩn cấp, con bạn có thể kích hoạt cảnh báo bằng cách chạm 3 lần lên nút SOS to màu đỏ, và tất cả Guardians sẽ được thông báo bằng tin nhắn văn bản về địa điểm hiện tại của chúng. Có thể gọi tới một Guardian. Ngoài ra, con bạn cũng có thể gửi thông tin GPS không khẩn cấp tới Guardians bằng việc click lên I'm Here hoặc Follow Me trong ứng dụng.

MobileKids for iOSMobileKids for iOSMobileKids for iOS

Tính năng miễn phí:

Báo cáo về tình hình sử dụng di động

Cổng thông tin trực tuyến và email hàng tuần với thông tin về tình hình sử dụng di động của con bạn: liên lạc với ai, khi nào, bao lâu, con cái đang làm gì.

Cảnh báo an toàn

Con bạn có thể kích hoạt cảnh báo SOS tùy chỉnh để thông báo cho Guardians về địa điểm hiện tại. Tất cả các Guardians sẽ nhận được tin nhắn văn bản và có một Guardian được lựa chọn sẽ nhận cuộc gọi.

I’m Here

Con bạn có thể click vào I’m Here để chia sẻ vị trí hiện tại với Guardians qua tin nhắn văn bản và đường dẫn tới bản đồ.

Follow Me

Click vào Follow Me để gửi tin nhắn văn bản tới Guardians được lựa chọn. Tin nhắn đó bao gồm có đường dẫn tới bản đồ theo dấu di chuyển của chúng cho đến khi tắt Follow Me.

Tính năng nâng cao:

Báo cáo

Truy cập vào các bản báo cáo chi tiết về tình hình sử dụng, liên hệ, ứng dụng và thời gian.

Dịch vụ địa điểm

Yêu cầu địa điểm GPS tạo theo nhu cầu hoặc lịch trình.

Kiểm soát liên hệ

Ngăn chặn những liên hệ không mong muốn hoặc thiết lập danh sách liên hệ đã được kiểm duyệt.

Kiểm soát tình hình sử dụng

Thiết lập giới hạn sử dụng hàng tuần cho cuộc gọi, văn bản/MMS, dữ liệu và WiFi.

Kiểm soát thời gian

Khóa điện thoại vào giờ nhất định, chẳng hạn vào ban đêm. Chức năng này có thể khóa cuộc gọi, tin nhắn/MMS, dữ liệu, WiFi, trò chơi,… Liên lạc với những người đã định trước (cha và mẹ) vẫn được kích hoạt.

Kiểm soát ứng dụng

Ngăn chặn các ứng dụng không mong muốn.

Video giới thiệu MobileKids for iOS:

Đặng Hương

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 2.0
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,7 MB
  • Lượt xem: 633
  • Lượt tải: 318
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iOS 5.1 or later
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm