Nokia Configuration Tool 4.0

Tải về
  • Đánh giá:
    3,6 ★ 5 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 10 MB
  • Lượt xem: 5.894
  • Lượt tải: 5.873
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2K / XP / 2003
Giới thiệu

Nokia Configuration Tool cho phép quản lý các cài đặt cục bộ nâng cao cho các thiết bị Nokia. Kết nối với máy vi tính được thiết lập qua cổng USB. Phần mềm này sử dụng các giao thức SyncML Data Synchronization (DS) and Device Management (DM), theo định nghĩa của Open Mobile Alliance (OMA).

Tính năng chính :
* Quản lý: Điểm Truy cập Internet (WLAN*, GPRS, CSD), email, OMA DS/DM, điện thoại internet*, SIP*, và các cài đặt Instant Messaging*
* Lưu trữ: Lưu trữ các cài đặt dưới dạng tập tin cấu hình có thể chỉnh sửa được trên máy vi tính tương thích
* Sao chép: Sao chép các cài đặt tuân theo OMA DM từ thiết bị được cấu hình sẵn thành tập tin cấu hình có thể chỉnh sửa được
* Truyền tải: Sao chép các tập tin và số liên lạc từ máy vi tính sang thiết bị
* Cài đặt ứng dụng: Ứng dụng có thể được cài đặt cho một thiết bị
* Quản lý cài đặt WLAN, điện thoại internet, SIP, và Instant Messaging tùy thuộc vào thiết bị

Khả năng tương thích: Nokia 9500 Communicator, Nokia 9300, Nokia 9300i, Nokia E60


Theo free4vn.org
Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.