Onavo for Android Giám sát dữ liệu sử dụng

Tải về

4 (2) Onavo Miễn phí 1.289 Dung lượng: 1,6 MB Ngày: Yêu cầu: Android 2.2 and up

Việc sử dụng 3G càng nhiều sẽ khiến hóa đơn điện thoại của bạn mỗi tháng cứ tăng lên vùn vụt, do đó lập kế hoạch sử dụng dữ liệu 3G sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều cho bạn khi sử dụng kết nối tốc độ cao này. Và tiện ích miễn phí Onavo sẽ cung cấp cho bạn những điều này và đưa ra cảnh báo khi bạn đạt đến ngưỡng hạn chế mình đưa ra.

Onavo Lite có một giao diện thiết lập dễ dàng, tùy biến kế hoạch dữ liệu và hàng loạt các tùy chọn thông báo, theo dõi, giám sát và hiển thị dữ liệu sử dụng cho bạn. Hạn chế ứng dụng đó là khi sử dụng kết nối Wi-Fi, nếu vượt quá việc giới hạn của bạn thì hoạt động lướt web sẽ bị chặn lại.

Onavo for Android

Các tính năng:

- Báo động và cảnh báo: Nhận thông báo trạng thái về các ứng dụng tốn nhiều dữ liệu của bạn, khi đến dữ liệu giới hạn, hoặc khi đi du lịch (chuyển vùng dữ liệu).

- Widget: Bao gồm Live Data Usage widget, hiển thị các ứng dụng đang sử dụng.

- Hạn chế các ứng dụng cụ thể cho Wi-Fi, hay khóa dữ liệu 3D hoàn toàn khi vượt quá việc giới hạn dữ liệu của bạn để tránh bất kỳ chi phí bổ sung nào.

- Tham gia vào cộng đồng Onavo Android để khai thác tài nguyên của những người sử dụng Android ở khắp mọi nơi. Điều này sẽ giúp cho bạn giữ dữ liệu di động của bạn trong việc kiểm tra, cho phép bạn biết liệu ứng dụng là an toàn để sử dụng ngay khi tải nó.

- Theo dõi: sử dụng cơ chế giám sát dữ liệu để cung cấp cảnh báo cho sớm khi sử dụng khi dung lượng đạt đến giới hạn được xác định trước.

- Thiết lập đơn giản: Thiết lập chỉ trong vài giây: Đặt giới hạn dữ liệu hàng tháng của bạn và chu kỳ thanh toán và chi phí.

Giám sát dữ liệu sử dụng trên điện thoại

Widget:

- Data Plan Usage (kế hoạch sử dụng dữ liệu): Hình dung dữ liệu kế hoạch hàng tháng của bạn theo thời gian với một thanh tiến trình.

- App watch: Nhanh chóng duyệt qua tất cả các dữ liệu của bạn bằng cách sử dụng các ứng dụng.

- Live Usage: Xem các ứng dụng đang sử dụng dữ liệu của bạn.

Lê Tuyết

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,6 MB
  • Lượt xem: 1.302
  • Lượt tải: 1.289
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.2 and up
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm