Oracle Migration Toolkit Chuyển đổi data source sang Oracle

Tải về
3 (1) Intelligent Converters Dùng thử 453 Dung lượng: 7,6 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7

Oracle Migration Toolkit là gói phần mềm để chuyển đổi bất kỳ data source sang Oracle và ngược lại.

Oracle Migration Toolkit

Tính năng:

• Access-to-Oracle: chuyển database của MS Access sang định dạng file database của sever Oracle.

DBF-to-Oracle: chuyển đổi data FoxPro/Clipper/Dbase sang database của Oracle.

Excel-to-Oracle: chuyển đổi bảng tính của MS Excel vào database của Oracle.

• MSSQL-to-Oracle: chuyển database của MS SQL sang định dạng file database của sever Oracle.

• MySQL-to-Oracle: chuyển database của MySQL sang định dạng file database của sever Oracle.

• Oracle-to-Access: chuyển đổi database của Oracle sang định dạng MS Access.

• Oracle-to-DBF: chuyển đổi database Oracle sang định dạng DBF *.

• Oracle-to-Excel: chuyển đổi database Oracle sang bảng tính MS Excel.

• Oracle-to-MSSQL: chuyển database của Oracle sang định dạng file database của sever MS SQL.

Oracle-to-MySQL: chuyển database của Oracle sang định dạng file database của sever MySQL.

Đặng Hương

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 7,6 MB
  • Lượt xem: 469
  • Lượt tải: 453
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm