Excel to Oracle Chuyển đổi dữ liệu từ Excel sang Oracle

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 15,7 MB
  • Lượt xem: 976
  • Lượt tải: 842
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2000/Vista/7
Giới thiệu

Excel to Oracle là chương trình chuyển data của MS Excel sang database của Oracle. Mỗi bảng tính sẽ trở thành một bảng, mỗi hàng sẽ trở thành một bản ghi.

Excel to Oracle

Tính năng:

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản 32 và 64-bit của Windows và Linux /Unix sever Oracle.

• Hỗ trợ tất cả các phiên bản MS Excel (bao gồm cả MS Excel 2010).

• Không cài đặt các thành phần của Oracle.

• Hợp nhất data của MS Excel vào một cơ sở dữ liệu Oracle sẵn có.

• Lựa chọn chuyển đổi các bảng tính cá nhân.

• Chuyển đổi file Comma Separated Values (CSV) vào bảng Oracle.

• Lưu quá trình chuyển đổi để thiết lập thành hồ sơ.

• Giao diện dễ sử dụng.

• Hỗ trợ cài đặt/gỡ bỏ.

Yêu cầu

• MS Excel phải được cài đặt trên hệ thống.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức: