PIM Backup 3.6 Sao lưu, khôi phục dữ liệu cho Poket PC

Tải về

3,5 (4) DotFred Miễn phí 7.716 Dung lượng: 389,1 KB Ngày: Yêu cầu: Windows Mobile 2003/2003 SE/5/6/6.1/6.5

PIM backup là công cụ cho phép bạn sao lưu/khôi phục dữ liệu cá nhân đã lưu trữ trên các thiết bị Pocket nền tảng Windows Mobile. Các thông tin có thể sao lưu và khôi phục bao gồm thông tin cá nhân, địa chỉ liên lạc, các cuộc hẹn, tác vụ, tin nhắn, các cuộc gọi...

Màn hình giao diện của PIM backup 3.0
Màn hình giao diện của PIM backup 3.0

PIM backup có thể hỗ trợ chạy trên nhiều nền tảng Windows Mobile khác nhau và bản sao lưu này không liên quan gì tới ngôn ngữ đang sử dụng trên thiết bị. Đơn giản dễ hiểu hơn là: bạn có thể sao lưu dữ liệu trên thiết bị tiếng Trung nhưng khôi phục bằng tiếng Đức.

PIM backup hỗ trợ 2 loại sao lưu: sao lưu dựa trên nhị phân và sao lưu văn bản. Việc sao lưu dựa trên nhị phân được thực hiện nhanh và đáng tin cậy hơn, tuy nhiên điểm bất lợi là nội dung sao lưu không dễ dàng xem và sửa đổi. Việc sao lưu bằng văn bản thì có hỗ trợ xuất sang các tập tin CSV hay XML nên bạn có thể dễ dàng xem lại nội dung của chúng.

Yêu cầu hệ thống:

 • Poket PC 2003
 • Windows Mobile 5.0 Pocket PC
 • Các thiết bị WM 6, 6.1, 6.5 Professional
 • Không hỗ trợ trên Smartphone, Windows Phone 7, 7.5, 8...
3,5 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Version: 3.6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 389,1 KB
 • Lượt xem: 7.742
 • Lượt tải: 7.716
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows Mobile 2003/2003 SE/5/6/6.1/6.5

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm