🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Điều khiển CPU for Android Ứng dụng điều khiển CPU
  • Bạn muốn thiết bị của bạn chạy nhanh hơn hoặc tiết kiệm pin hơn. Chúng tôi xin giới thiệu cho bạn ứng dụng điều khiển CPU. Ứng dụng này sẽ giúp bạn điều chỉnh tần số của CPU, nhờ đó thiết bị của bạn sẽ xử lý nhanh hơn hoặc thiết bị sẽ được tiết kiệm pin trong khả năng cao nhất có thể.
  • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️