🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • LG On-Screen Phone Quản lý điện thoại LG trên máy tính
 • LG On-Screen Phone (LG OSP) là phần mềm kết nối máy tính và điện thoại LG hữu ích. Phần mềm sẽ cho phép bạn dễ dàng xem và quản lý điện thoại trên máy tính bằng cách sử dụng chuột và bàn phím.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Comfort Clipboard Pro
 • Comfort Clipboard Pro là nơi lưu trữ những nội dung (text, hình ảnh,…) mà bạn sao chép khi soạn thảo tài liệu, duyệt web...Hơn nữa, ứng dụng này cũng sẽ lưu nội dung clipboard, ngay cả khi hệ thống của bạn bị treo.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Comfort Typing Pro
 • Comfort Typing Pro sẽ giúp bạn lựa chọn từ khóa đối với các cụm từ thường được sử dụng và tổ hợp phím khác nhau. Khi gõ gặp từ khóa trong sự lựa chọn của bạn, phần mềm này sẽ thay thế nó một cách tự động(Auto-Text) giúp bạn gõ nhanh hơn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Comfort Typing Lite
 • Comfort Typing Lite là một ứng dụng độc đáo giúp bạn đánh máy nhanh hơn bằng cách cho phép bạn chọn từ khóa cho các những cụm từ thường được sử dụng và tổ hợp phím khác nhau.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️