🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Oracle Cloud Dịch vụ đám mây cho doanh nghiệp

  • Oracle Cloud là dịch vụ đám mây đa chức năng và phổ biến của hãng Oracle. Bao gồm nhiều gói dịch vụ để quản lý nhân sự, dự án, hệ thống mạng, website… Oracle Cloud là lựa chọn hàng đầu cho các doanh nghiệp.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • CarotDAV Quản lý nhiều dịch vụ đám mây

  • Khi nhắc đến việc quản lý các dịch vụ đám mây hẳn sẽ có nhiều người liên tưởng ngay tới Joukuu - một ứng dụng quản lý và kiểm soát các tài khoản đám mây từ một giao diện duy nhất.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • TOPDOX cho Android Quản lý tài liệu trên nhiều dịch vụ đám mây

  • TOPDOX for Android là ứng dụng quản lý nhiều tài khoản đám mây, bao gồm Dropbox, Google Drive, OneDrive và Box dễ dàng, giúp bạn đơn giản hóa việc sao lưu, đồng bộ, tổ chức cũng như chia sẻ tài liệu. TOPDOX hiện đang được phát hành miễn phí, tối ưu hóa cho cả điện thoại lẫn máy tính bảng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️