🖼️
  • Dislyte cho iOS Game RPG phong cách thần thoại đô thị

  • Dislyte là game nhập vai được đặt trong một vũ trụ tương lai ở giữa thế kỷ thứ 21, trong một môi trường phong cách đô thị với đầy những câu chuyện thần thoại. Có rất nhiều lực lượng siêu nhiên đang tàn phá khắp thành phố và việc khôi phục hòa bình cho vùng đất này tùy thuộc vào bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️