🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  🖼️
  • Hướng dẫn tích hợp đăng ký xe, giấy phép lái xe vào VNeID

  • Hướng dẫn cách tích hợp các giấy tờ cá nhân quan trọng khi tham gia giao thông vào ứng dụng VNeID, bao gồm giấy phép lái xe và đăng ký xe, giúp mọi người có thể sử dụng bất kỳ lúc nào mà không sợ quên hay thất lạc.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
   🖼️
   🖼️
   🖼️
   • PC-Covid cho iOS Ứng dụng phòng, chống Covid

   • PC-Covid cho iPhone là ứng dụng ứng dụng phòng, chống Covid chính thức duy nhất phục vụ việc kiểm soát di chuyển, thông tin sức khỏe của người dân.
   • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
   🖼️
   🖼️