Cổng dịch vụ công quản lý cư trú Đăng ký tạm trú, tạm vắng online

Truy cập

2,8 (4) Miễn phí 8.595 Ngày:

Cổng dịch vụ công quản lý cư trú là hệ thống quản lý dữ liệu về dân cư với đầy đủ các tiện ích cơ bản nhất dành cho người dân cả nước. Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý dân cư, kiểm tra đánh giá hiệu quả trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cho công dân.

Sau 1/7 Luật cư trú sẽ có nhiều thay đổi, người dân có thể đăng ký hộ khẩu, cư trú, tạm vắng qua mạng rất nhanh chóng. Chính vì vậy Cổng dịch vụ công quản lý cư trú sẽ mang đến rất nhiều tiện ích. Người dân sẽ không phải mất nhiều thời gian để đến các cơ quan liên quan mà có thể thực hiện nhanh chóng qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú:

Đăng ký, Quản lý cư trú:

 • Gia hạn tạm trú
 • Thông báo lưu trú
 • Xóa đăng ký thường trú
 • Khai báo tạm vắng
 • Đăng ký tạm trú
 • Đăng ký thường trú
 • Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú
 • Tách hộ
 • Xác nhận thông tin về cư trú
 • Xóa đăng ký tạm trú
 • Điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú

Hộ chiếu:

 • Cấp hộ chiếu phổ thông trong nước.
 • Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông.
 • Trình báo mất hộ chiếu phổ thông

Căn cước công dân/Chứng minh nhân dân:

 • Đổi thẻ Căn cước công dân.
 • Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
 • Xác nhận số Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân.
 • Cấp lại thẻ Căn cước công dân.
 • Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đăng ký, Quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ:

 • Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
 • Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.
 • Đăng ký xe tạm thời.
 • Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe

Đăng ký, Quản lý con dấu:

 • Đăng ký mẫu con dấu mới
 • Đăng ký lại mẫu con dấu
 • Đăng ký thêm con dấu.
 • Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu.

Cổng dịch vụ công quản lý cư trú một trong các biện pháp góp phần tích cực cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng, tiết kiệm chi phí, thời gian của nhân dân, đồng thời đảm bảo tính liên thông, công khai, minh bạch thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Các tổ chức, doanh nghiệp, người dân có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ của mình trong quy trình xử lý để có những bổ sung nhanh chóng nhất.

2,8 Mời bạn đánh giá!
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 26.210
 • Lượt tải: 8.595
 • Ngày:
Liên kết tải về

Tham khảo thêm