Cổng dịch vụ công quản lý cư trú Đăng ký tạm trú, tạm vắng online

Truy cập

2,8 (4) Miễn phí 7.140 Ngày:

Cổng dịch vụ công quản lý cư trú là hệ thống quản lý dữ liệu về dân cư với đầy đủ các tiện ích cơ bản nhất dành cho người dân cả nước. Cổng dịch vụ công quản lý cư trú thuộc hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý dân cư, kiểm tra đánh giá hiệu quả trong việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cho công dân.

Sau 1/7 Luật cư trú sẽ có nhiều thay đổi, người dân có thể đăng ký hộ khẩu, cư trú, tạm vắng qua mạng rất nhanh chóng. Chính vì vậy Cổng dịch vụ công quản lý cư trú sẽ mang đến rất nhiều tiện ích. Người dân sẽ không phải mất nhiều thời gian để đến các cơ quan liên quan mà có thể thực hiện nhanh chóng qua Cổng dịch vụ công quản lý cư trú.

Các dịch vụ công cung cấp trên Cổng dịch vụ công quản lý cư trú:

  • Đăng ký thường trú, gồm: (1) đăng ký nhập sinh; (2) cả hộ từ tỉnh ngoài đến; (3) nhân khẩu từ tỉnh ngoài đến; (4) cả hộ từ ngoài huyện trong tỉnh đến; (5) nhân khẩu từ ngoài huyện trong tỉnh đến; (6) cả hộ ngoài xã trong huyện đến; (7) nhân khẩu ngoài xã trong huyện đến; (8) cả hộ trong xã đến; (9) nhân khẩu trong xã đến; (10) nhân khẩu định cư ở nước ngoài về; (11) cả hộ định cư ở nước ngoài về; (12) nhân khẩu lao động, học tập ở nước ngoài về; (13) phụ nữ xuất cảnh trái phép trở về; (14) chuyển đăng ký từ nhà ở tập thể về hộ gia đình;
  • Đăng ký tạm trú;
  • Thông báo lưu trú;
  • Khai báo tạm vắng.

Cổng dịch vụ công quản lý cư trú một trong các biện pháp góp phần tích cực cải cách thủ tục hành chính, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và sử dụng, tiết kiệm chi phí, thời gian của nhân dân, đồng thời đảm bảo tính liên thông, công khai, minh bạch thông tin trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Các tổ chức, doanh nghiệp, người dân có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ của mình trong quy trình xử lý để có những bổ sung nhanh chóng nhất.

2,8 Mời bạn đánh giá!
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Lượt xem: 22.438
  • Lượt tải: 7.140
  • Ngày:
Liên kết tải về

Tham khảo thêm