🖼️
  • Skype for Business Skype cho doanh nghiệp
  • Skype for Business 16.0.4939.1000 giúp làm việc nhóm tốt hơn nhờ nhận tin nhắn, cuộc gọi thoại, cuộc gọi video, họp trực tuyến và chia sẻ tất cả mọi thứ trong một ứng dụng. Bản Skype for Business còn có thêm nhiều tính năng hỗ trợ cho công việc của doanh nghiệp.
  • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Pamela for Skype - Business Version
  • Pamela for Skype Business version 4.7.0.90 là một tiện ích chat được sử dụng rộng rãi và là một trợ lý của Skype.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu