🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Internet Download Accelerator Quản lý và tăng tốc độ tải file

  • Phần mềm tăng tốc độ tải file Internet Download Accelerator (IDA) giải quyết được 3 vấn đề lớn khi download video, nhạc đó là: tốc độ, khôi phục lại các bản tải về bị gián đoạn và quản lý file được tải về.
  • Xếp hạng: 4 43 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️