🖼️
 • Freebyte Backup Sao lưu dữ liệu
 • Freebyte Backup là một phần mềm dùng để sao lưu dữ liệu dành cho hệ điều hành Windows.Nó cho phép bạn copy (có chọn lọc) 1 số lượng lớn các file và thư mục từ các nguồn khác nhau vào thư mục backup.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • DataGrab Sao lưu dữ liệu
 • DataGrab là một tiện ích nhỏ nhưng đáng tin cậy được thiết kế để nhanh chóng lấy lại dữ liệu trực tiếp từ hệ thống hay để sao lưu từ một hệ thống ngoại tuyến.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • USB Backup for Mac Sao lưu dữ liệu
 • USB Backup cho phép bạn sao lưu USB và các thiết bị có thể di chuyển được trên cơ chế tự động để bạn không còn phải lo lắng việc mấy các file quan trọng...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • JaBack Sao lưu dữ liệu
 • JaBack 9.05 có nhiệm vụ, lập lịch, các nhật ký kiểm soát và đồng bộ hóa. Một trong những tính năng JaBack có là cho phép khả năng sử dụng các biến.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • GrabBack for Mac Công cụ sao lưu dữ liệu
 • GrabBack, một chương trình tiện ích nhỏ gọn nhưng rất tiện dụng, dễ dàng giúp người sử dụng sao lưu các chương trình, phần mềm ứng dụng trên hệ thống sử dụng hệ điều hành Mac OS X...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Duplicati Sao lưu dữ liệu
 • Duplicati là chương trình sao lưu miễn phí có chức năng lưu trữ an toàn những bản sao lưu nén, đã mã hóa trên dịch vụ lưu trữ cloud và từ xa, chẳng hạn như Amazon S3, Windows Live SkyDrive, Google Docs, Rackspace Cloud Files or WebDAV, SSH, FTP,…
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • BackupGoo for Linux Sao lưu dữ liệu
 • Khi đang sử dụng các phần mềm của Google như: Gmail, Google Calendar hay Google Docs, nếu bạn muốn tìm kiếm một phần mềm giúp sao lưu dữ liệu của mình trên những dịch vụ này để đề phòng trường hợp không mong muốn thì có lẽ BackupGoo 1.0 chính là một ứng d
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Outlook Backup Toolbox Sao lưu dữ liệu Outlook
 • Outlook Backup Toolbox là một công cụ dễ sử dụng để sao lưu dữ liệu Outlook của bạn và phục hồi chúng ở bất kỳ thời gian nào. Tất cả việc bạn cần làm là chọn ứng dụng mail bạn muốn sao lưu và chỉ định đường dẫn đến tập tin đầu ra.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Instant Backup Sao lưu dữ liệu
 • Instant Backup cho phép bạn sao lưu các file quan trọng của mình rất nhanh chóng và dễ dàng từ/tới một mạng, CD-RW, ZIP, JAZ hoặc bất kì ổ cứng nào.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • BackupGoo for Mac Tự động sao lưu dữ liệu
 • Khi đang sử dụng các phần mềm của Google như: Gmail, Google Calendar hay Google Docs, nếu bạn muốn tìm kiếm một phần mềm giúp sao lưu dữ liệu của mình trên những dịch vụ này để đề phòng trường hợp không mong muốn thì có lẽ BackupGoo 1.0 chính là một ứng d
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️