Slideshow for Chrome

Truy cập
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 60 KB
  • Lượt xem: 841
  • Lượt tải: 837
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/2000/XP/Vista
Giới thiệu

Biến các trang chia sẻ, lưu trữ ảnh yêu thích của bạn như Flickr, Picasa, Facebook, và Google Images thành một trình chiếu ảnh.

Bất cứ khi nào bạn thấy icon slideshow trong thanh địa chỉ, chỉ cần kích vào icon này để chuyển đổi trang web bạn đang truy cập thành một slideshow. Khi muốn quay trở lại hiển thị chuẩn như cũ, kích vào nút X ở trên cùng của trang.

Slideshow này hiện có thể xuất hiện ở các trang sau:

- Picasa

- Flickr

- Facebook

- Google Images

Các trang khác sẽ được hỗ trợ trong tương lai gần.