Stellar Phoenix Office Password Recovery Khôi phục mật khẩu MS Office

Tải về
 • Đánh giá:
  1 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 4,2 MB
 • Lượt xem: 145
 • Lượt tải: 136
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Stellar Phoenix Office Password Recovery là một phần mềm hữu ích giúp bạn nhanh chóng phục hồi "mật khẩu để mở" và "mật khẩu để chỉnh sửa" được cài đặt cho tập tin MS Office.

Stellar Phoenix Office Password Recovery

Tính năng chính:

 • Khôi phục mật khẩu để mở và mật khẩu để chỉnh sửa
  Phần mềm này giúp bạn phục hồi các loại mật khẩu được cài đặt cho tập tin MS Office. Thời gian phục hồi mật khẩu sẽ thay đổi tùy thuộc vào độ phức tạp của mật khẩu và các tiêu chí tìm kiếm của bạn.
 • Cung cấp tùy chọn để xác định độ dài mật khẩu
  Tính năng này cho phép bạn xác định phạm vi độ dài cho mật khẩu Office của mình. Phần mềm này sẽ giúp phục hồi mật khẩu MS Office bằng cách cố gắng kết hợp các ký tự khác nhau để được độ dài theo quy định.
 • Cung cấp tùy chọn "mask"
  Phần mềm phục hồi mật khẩu này sẽ cung cấp cho bạn hiệu suất tốt nhất bằng cách sử dụng các kỹ thuật che giấu ký tự có hiệu quả cao. Bên cạnh đó, nó còn giảm đáng kể thời gian tìm kiếm mật khẩu bằng cách cho phép bạn xác định một vài ký tự đầu tiên trên mật khẩu hoặc thay thế các ký tự không biết bằng dấu hỏi chấm '?'.
 • Xác định bộ ký tự
  Phần mềm hữu ích này cho phép bạn lựa chọn một bộ ký tự xác định. Bạn có thể lựa chọn từ danh sách các ký tự có thể in, bao gồm cả các ký tự đặc biệt, ký tự số, khoảng cách...
 • Hiển thị hộp thoại cho biết trạng thái phục hồi
  Phần mềm này thực hiện quá trình phục hồi mật khẩu Office nhanh chóng và đáng tin cậy bằng cách sử dụng kỹ thuật Brute-Force Attack. Nó hiển thị cho bạn một hộp thoại cho biết trạng thái phục hồi và cung cấp các thông tin liên quan khác như: tốc độ phục hồi, thời gian dự kiến hoàn thành...
 • Tạo báo cáo ghi toàn bộ quá trình
  Chương trình phục hồi mật khẩu mạnh mẽ này sẽ tạo một bản ghi chi tiết cho toàn bộ quy trình và hoạt động được thực hiện trong quá trình phục hồi. Bạn có thể lưu các báo cáo ghi dưới dạng một tập tin văn bản vào bất kỳ thư mục nào để sử dụng sau này.

Bé Ngoan

Liên kết tải về