Thiết kế dạng dòng chảy Template Thiết kế dạng dòng chảy

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 31,5 KB
  • Lượt xem: 134
  • Lượt tải: 77
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Một tài liệu bắt đầu đơn giản với thiết kế Dạng dòng chảy. Nó có tính năng của bảng phối màu xanh và tiêu đề làm trung tâm cho cách hiển thị giản dị hơn.

Mẫu này rất tốt cho trường hợp bạn muốn bắt đầu từ trống, nhưng không muốn cách hiển thị mặc định. Để tận dụng ưu điểm của thiết kế này, hãy đơn giản định dạng tiêu đề và văn bản khác bằng cách sử dụng bộ sưu tập Kiểu trên tab Trang đầu.

Thiết kế dạng dòng chảy

Phù hợp với Microsoft Word 2013.

Liên kết tải về