LogMeIn Free LogMeIn Free 4.1 Điều khiển máy tính từ xa

LogMeIn Free
 • Đánh giá: 104
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96.390

myTifi Remote for Samsung TV cho iOS myTifi Remote for Samsung TV cho iOS 7.1 Điều khiển tivi Samsung bằng iPhone/iPad

myTifi Remote for Samsung TV cho iOS
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.977

IR Universal Remote cho Android IR Universal Remote cho Android 12.08 Biến điện thoại Android thành điều khiển TV

IR Universal Remote cho Android
 • Đánh giá: 48
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.858

Volume Boost Free for iOS Volume Boost Free for iOS 1.0 Tăng âm lượng iPhone gấp 3 lần

Volume Boost Free for iOS
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.064

ASmart Remote IR cho Android ASmart Remote IR cho Android 1.4 Biến điện thoại Android thành điều khiển từ xa

ASmart Remote IR cho Android
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.704

Audio Sliders Audio Sliders 4.2 Phần mềm điều chỉnh âm lượng

Audio Sliders
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 999

LG TV Plus cho Android LG TV Plus cho Android 3.5 Điều khiển LG Smart TV bằng Android

LG TV Plus cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 753

Smart Profiles for Android Smart Profiles for Android Điều khiển volume

Smart Profiles for Android
 • Phát hành: AnTuTu
 • AnTuTu Smart Profiles là công cụ cho phép bạn điều khiển volumes và cài đặt. Ví dụ như: cuộc họp (im lặng), ngoài trời (to), và điều chỉnh chức năng hệ thống khác, cho phép bạn kích hoạt điện thoại di động vào những dịp khác nhau, các chức năng tương ứng.
 • android
 • Tìm thêm: Smart Profiles 1.2.3 for Android Điều khiển volume
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 527

Bảng điều khiển tài chính Bảng điều khiển tài chính Template Bảng điều khiển tài chính

Bảng điều khiển tài chính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 314

Bảng điều khiển Bảng điều khiển Template Bảng điều khiển

Bảng điều khiển
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 90