Chinh phục vũ môn cho Android Chinh phục vũ môn cho Android 1.2 Ứng dụng học tập trực tuyến

Chinh phục vũ môn cho Android
 • Đánh giá: 324
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.257

ClassDojo Online ClassDojo Online Ứng dụng học tập trực tuyến

ClassDojo Online
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 346

Duolingo Duolingo Học tiếng Anh trực tuyến miễn phí

Duolingo
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 9.458

Edmodo Edmodo Tạo và quản lý nhóm học trực tuyến

Edmodo
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 3.141

Edmodo cho Windows Edmodo cho Windows Ứng dụng quản lý nhóm học trực tuyến miễn phí

Edmodo cho Windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.392

3D Creationist Online 3D Creationist Online Ứng dụng thiết kế 3D trực tuyến đơn giản

3D Creationist Online
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.000

Học dễ cho Android Học dễ cho Android 1.33 Ứng dụng gia sư trực tuyến trên Android

Học dễ cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 134

Vietjack cho Android Vietjack cho Android 1.1 Ứng dụng học tập dành cho học sinh các cấp

Vietjack cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

IFTTT IFTTT Kết nối các ứng dụng trực tuyến

IFTTT
 • Phát hành: IFTTT
 • IFTTT là một ứng dụng trực tuyến rất thú vị. Đây là từ viết tắt của If This Then That, nghĩa là nếu một tác vụ nào đó được đáp ứng thì sẽ kéo theo một tác vụ khác cũng được thực hiện. Chẳng hạn, nếu bạn nhận được email có đính kèm file thì file đó sẽ được tự động tải lên Google Drive (hoặc một dịch vụ lưu trữ đám mây khác được tích hợp). Đây là một ứng dụng rất hữu ích cả trong học tập và công việc.
 • web
 • Tìm thêm: IFTTT tự động hóa thao tác giữa các ứng dụng kết nối các ứng dụng trực tuyến dịch vụ lưu trữ trực tuyến
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 07