Facebook Facebook Đăng nhập Facebook trên trình duyệt

Facebook
 • Đánh giá: 1.902
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 830.170

Facebook Messenger cho Android Facebook Messenger cho Android Gọi video và chat Facebook miễn phí

Facebook Messenger cho Android
 • Đánh giá: 2.877
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 682.453

Facebook cho iOS Facebook cho iOS 144.0 Truy cập Facebook trên iPhone/iPad

Facebook cho iOS
 • Đánh giá: 1.521
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 557.243

Facebook Messenger Facebook Messenger Thoải mái chat với bạn bè trên Facebook

Facebook Messenger
 • Đánh giá: 1.135
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 518.034

Messenger cho Windows Messenger cho Windows Chat Facebook miễn phí trên máy tính

Messenger cho Windows
 • Đánh giá: 46
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75.695

Facebook Messenger cho iOS Facebook Messenger cho iOS 138.1 Chat Facebook miễn phí trên iPhone/iPad

Facebook Messenger cho iOS
 • Đánh giá: 262
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 74.498

Facebook Messenger cho Windows Phone Facebook Messenger cho Windows Phone Beta Chat Facebook miễn phí trên Windows Phone

Facebook Messenger cho Windows Phone
 • Đánh giá: 159
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69.879

Facebook Messenger cho Windows 10 Facebook Messenger cho Windows 10 Chat Facebook miễn phí trên Win 10

Facebook Messenger cho Windows 10
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20.169

Messenger Lite cho Android Messenger Lite cho Android 6.0 Messenger rút gọn cho Android cấu hình thấp

Messenger Lite cho Android
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.563

EverWing EverWing Game Cô tiên bắn quái trên Facebook Messenger

EverWing
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 1.234