Facebook Facebook Mạng xã hội lớn nhất thế giới

Facebook
 • Đánh giá: 1.790
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 785.159

Facebook Messenger cho Android Facebook Messenger cho Android Gọi video và chat Facebook miễn phí

Facebook Messenger cho Android
 • Đánh giá: 2.543
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 592.687

Facebook cho iOS Facebook cho iOS 79.0 Truy cập Facebook trên iPhone/iPad

Facebook cho iOS
 • Đánh giá: 1.478
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 541.588

Facebook Messenger Facebook Messenger Thoải mái chat với bạn bè trên Facebook

Facebook Messenger
 • Đánh giá: 1.038
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 478.779

Yahoo Messenger cho Android Yahoo Messenger cho Android Ứng dụng chat miễn phí trên Android

Yahoo Messenger cho Android
 • Đánh giá: 382
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 143.646

Facebook Messenger cho iOS Facebook Messenger cho iOS 103.0 Chat Facebook miễn phí trên iPhone/iPad

Facebook Messenger cho iOS
 • Đánh giá: 236
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65.511

Facebook Messenger cho Windows Phone Facebook Messenger cho Windows Phone Ứng dụng chat miễn phí cho Windows Phone

Facebook Messenger cho Windows Phone
 • Đánh giá: 137
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 57.782

Messenger cho Windows Messenger cho Windows 1.4 Chat Facebook miễn phí trên máy tính

Messenger cho Windows
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.422

Yahoo! Messenger for Symbian Yahoo! Messenger for Symbian Chat Yahoo trên Nokia

Yahoo! Messenger for Symbian
 • Đánh giá: 85
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.174

Facebook Home for Android Facebook Home for Android 1.2 Truy cập Facebook trên màn hình Home của Android

Facebook Home for Android
 • Đánh giá: 107
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.470
Có tất cả 49 phần mềm.