Facebook Facebook Đăng nhập Facebook trên trình duyệt

Facebook
 • Đánh giá: 1.851
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 799.166

Facebook Messenger cho Android Facebook Messenger cho Android Gọi video và chat Facebook miễn phí

Facebook Messenger cho Android
 • Đánh giá: 2.679
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 624.659

Facebook cho iOS Facebook cho iOS 89.0 Truy cập Facebook trên iPhone/iPad

Facebook cho iOS
 • Đánh giá: 1.492
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 547.016

Facebook Messenger Facebook Messenger Thoải mái chat với bạn bè trên Facebook

Facebook Messenger
 • Đánh giá: 1.061
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 490.683

Yahoo Messenger cho Android Yahoo Messenger cho Android Ứng dụng chat miễn phí trên Android

Yahoo Messenger cho Android
 • Đánh giá: 388
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 143.862

Facebook Messenger cho iOS Facebook Messenger cho iOS 114 Chat Facebook miễn phí trên iPhone/iPad

Facebook Messenger cho iOS
 • Đánh giá: 242
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 68.350

Facebook Messenger cho Windows Phone Facebook Messenger cho Windows Phone Beta Chat Facebook miễn phí trên Windows Phone

Facebook Messenger cho Windows Phone
 • Đánh giá: 149
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63.353

Messenger cho Windows Messenger cho Windows Chat Facebook miễn phí trên máy tính

Messenger cho Windows
 • Đánh giá: 32
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49.278

Facebook Messenger cho Windows 10 Facebook Messenger cho Windows 10 Chat Facebook miễn phí trên Win 10

Facebook Messenger cho Windows 10
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.754

Yahoo! Messenger for Symbian Yahoo! Messenger for Symbian Chat Yahoo trên Nokia

Yahoo! Messenger for Symbian
 • Đánh giá: 85
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.221
Có tất cả 49 phần mềm.