Facebook Facebook Đăng nhập Facebook trên trình duyệt

Facebook
 • Đánh giá: 1.876
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 816.940

Facebook Messenger cho Android Facebook Messenger cho Android Gọi video và chat Facebook miễn phí

Facebook Messenger cho Android
 • Đánh giá: 2.801
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 657.190

Facebook cho iOS Facebook cho iOS 133.0 Truy cập Facebook trên iPhone/iPad

Facebook cho iOS
 • Đánh giá: 1.510
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 552.764

Facebook Messenger Facebook Messenger Thoải mái chat với bạn bè trên Facebook

Facebook Messenger
 • Đánh giá: 1.120
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 509.457

Facebook Messenger cho iOS Facebook Messenger cho iOS 126 Chat Facebook miễn phí trên iPhone/iPad

Facebook Messenger cho iOS
 • Đánh giá: 249
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71.662

Facebook Messenger cho Windows Phone Facebook Messenger cho Windows Phone Beta Chat Facebook miễn phí trên Windows Phone

Facebook Messenger cho Windows Phone
 • Đánh giá: 158
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67.352

Messenger cho Windows Messenger cho Windows Chat Facebook miễn phí trên máy tính

Messenger cho Windows
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.112

Facebook Messenger cho Windows 10 Facebook Messenger cho Windows 10 Chat Facebook miễn phí trên Win 10

Facebook Messenger cho Windows 10
 • Đánh giá: 37
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.629

Messenger Lite cho Android Messenger Lite cho Android 6.0 Messenger rút gọn cho Android cấu hình thấp

Messenger Lite cho Android
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.825

FreeChat for Facebook Messenger cho Mac FreeChat for Facebook Messenger cho Mac 1.1 Ứng dụng chat Facebook Messenger cho Mac

FreeChat for Facebook Messenger cho Mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 201