Oxford Advanced Learner’s Dictionary cho iOS Oxford Advanced Learner’s Dictionary cho iOS 2.2 Từ điển Oxford miễn phí trên iPhone/iPad

Oxford Advanced Learner’s Dictionary cho iOS
 • Đánh giá: 169
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 216.135

Ultimate Lac Viet Dictionary cho iOS Ultimate Lac Viet Dictionary cho iOS 4.3 Tra cứu từ điển trên iPhone/iPad/iPod

Ultimate Lac Viet Dictionary cho iOS
 • Đánh giá: 65
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36.355

Dictionary.com cho iOS Dictionary.com cho iOS 7.1 Từ điển tiếng Anh offline trên iPhone/iPad

Dictionary.com cho iOS
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.776

Multi Lang Dictionary for iOS Multi Lang Dictionary for iOS 4.8 Từ điển và biên dịch đa ngôn ngữ cho iPhone/iPad

Multi Lang Dictionary for iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 838

Visual Dictionary Lite - Learn French for iOS Visual Dictionary Lite - Learn French for iOS 1.0 Từ tiếng tiếng Pháp trực quan cho iPhone/iPad

Visual Dictionary Lite - Learn French for iOS
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 638

Langtolang Dictionary for Android Langtolang Dictionary for Android Từ điển dịch từ đa ngôn ngữ

Langtolang Dictionary for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 394

Forge of Empires cho Android Forge of Empires cho Android 1.62 Game đế chế đặc sắc trên Android

Forge of Empires cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Trolls: Crazy Party Forest cho iOS Trolls: Crazy Party Forest cho iOS 1.6 Game mô phỏng Quỷ lùn tinh nghịch

Trolls: Crazy Party Forest cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Ford Owners cho iOS Ford Owners cho iOS 1.0 Ứng dụng chủ sở hữu xe Ford trên iPhone/iPad

Ford Owners cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 03

Forest Clans cho iOS Forest Clans cho iOS 1.6 Game nông trại nấm xinh đẹp trên iPhone/iPad

Forest Clans cho iOS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01