🖼️ Google Chrome 49 49.0 Trình duyệt Chrome cho Windows XP

🖼️
  • Phát hành: Google
  • Đặc biệt, trong lần nâng cấp này Chrome 49 được kích hoạt mặc định tính năng Smooth Scrolling, giúp quá trình lướt web mượt mà hơn. Khi sử dụng chuột để di chuyển trang web lên hoặc xuống bạn sẽ dễ dàng nhận thấy nội dung trang web hiển thị nhanh và mượt hơn trước đây đáng kể.
  • windows Version: 49.0.2623.112
  • Tìm thêm: Google Chrome Chrome download chrome tải Google Chrome tải Chrome

🖼️ Google Chrome cho Android 71.0 Trình duyệt Chrome cho Android

🖼️

🖼️ TV Chrome 3.1 Xem TV trên trình duyệt Chrome

🖼️

🖼️ Google Chrome Canary 72.0 Bản thử nghiệm của trình duyệt Chrome

🖼️

🖼️ Downloader cho Google Chrome 1.3 Tiện ích tăng tốc độ download trên Chrome

🖼️

🖼️ Google Chrome Beta 71.0 Bản thử nghiệm của Google Chrome

🖼️

🖼️ Google Play for Chrome 3.1 Truy cập CH Play trên Google Chrome

🖼️

🖼️ Google Dictionary 3.0 Từ điển thông minh từ Google Chrome

🖼️

🖼️ Google Chrome Canary cho Mac Bản thử nghiệm của Chrome trên Mac

🖼️

🖼️ Google Chrome Canary cho Android 72.0 Bản thử nghiệm của Chrome trên Android

🖼️