🖼️ Internet Explorer 8 8.0 Trình duyệt Internet Nhanh hơn, Dễ dàng hơn, Riêng tư hơn và An toàn hơn

🖼️

🖼️ Internet Explorer 11 11.0 Trình duyệt web trên Microsoft Windows

🖼️

🖼️ UC Browser 7.0 Trình duyệt tốc độ và giàu tiện ích

🖼️

🖼️ UCBrowser UWP 1.0 Trình duyệt web an toàn và tốc độ cho Windows

🖼️

🖼️ Midori 0.5 Trình duyệt nhỏ gọn, tốc độ cao, miễn phí

🖼️

🖼️ Internet Explorer cho Mac 5.2 Trình duyệt web cho Mac

🖼️

🖼️ Waterfox 30.0 trình duyệt phiên bản 64 bit của Firefox

🖼️

🖼️ Cốc Cốc cho iOS 78.0 Trình duyệt web của người Việt cho iPhone

🖼️

🖼️ SlimBoat Web Browser 1.1 Trình duyệt web miễn phí

🖼️

🖼️ Laban browser for iOS 1.1 Trình duyệt web cho di động

🖼️