🖼️ Windows Media Player 11 11.0 Trình nghe nhạc của Microsoft

🖼️

🖼️ VSO Media Player 1.4 Trình phát nhạc đa phương tiện

🖼️

🖼️ PowerDVD Mobile for Android 4.0 Trình phát đa phương tiện cho Android

🖼️

🖼️ Media Go 2.9 Phần mềm quản lý nhạc trên PC

🖼️

🖼️ Aurora Blu-ray Media Player 2.12 Trình phát nhạc Blu-ray chuyên nghiệp

🖼️

🖼️ PowerDVD Mobile for Ultra (iOS) 4.0 Trình phát đa phương tiện cho iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Free Mac Blu-ray Player 1.0 Công cụ phát nhạc Blu-ray miễn phí

🖼️

🖼️ Donar Player 3.5 Trình phát nhạc đa phương tiện

🖼️

🖼️ 3nity Media Player 3.0 Trình phát nhạc đa phương tiện

🖼️

🖼️ Flip Player cho Mac 3.3 Trình phát nhạc đa phương tiện cho Mac

🖼️