Windows Security Officer

Tải về
3 (1) SSS Lab Dùng thử 295 Dung lượng: 3,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT

Windows Security Officer là một sản phẩm cung cấp ứng dụng bảo mật cho hệ điều hành Windows. Nó có khả năng cung cấp sự điều khiển mạnh mẽ và an toàn cao cho những người có thể truy cập các tài nguyên máy tính cá nhân, chính xác những gì họ có thể thực hiện và thời điểm họ có thể thực hiện nó trong khi vẫn có được sự truy cập đến các tài nguyên. Nếu mốc hạn chế thời gian dành cho một người dùng nào đó được thiết lập và hết hạn, máy tính sẽ tự động tắt và người dùng đó không thể đăng nhập lại cho tới khi khoảng thời gian được phép của họ đến. Windows Security Officer cho phép bạn bảo vệ và điều khiển toàn bộ sự truy cập đối với máy tính cá nhân của mình. Nó cung cấp sự hỗ trợ quả trị cho việc điều khiển người dùng nào được phép truy cập vào máy tính và mức truy cập mà mỗi người dùng có được. Bạn có thể hạn chế sự truy cập bằng một số chức năng Control panel applet, gồm có: Display, Network, Passwords, Printer, và System. Nó không có mức hạn chế “tất cả” hoặc “không”, cho ví dụ: bạn có thể cho phép một người dùng nào đó có thể truy cập các thiết lập wallpaper nhưng không cho phép anh ta thay đổi screensaver. Bạn có thể gán các thư mục profile hệ thống riêng cho mỗi người dùng, cung cấp cho mỗi người một desktop tùy chỉnh của riêng họ. Thêm vào đó bạn còn có thể: vô hiệu hóa các mục menu Start, ẩn ổ đĩa của mình, vô hiệu hóa nhắc lệnh DOS, ẩn các biểu tượng desktop,… Có thể thiết lập bộ định thời truy cập cho mỗi người dùng (khi nào và được đăng nhập bao lâu) và cho phép chỉ truy cập một số chương trình trên máy tính cá nhân mà bạn đặt trong một danh sách nào đó. Nó cho phép bạn có thể quản lý việc sử dụng ổ CD-ROM. Bạn có thể tạo một danh sách CDs List và thiết lập các CD mà người dùng có thể truy cập. Tính năng mới "Folders Guard" có thể giúp bạn bảo vệ được các file của mình. Bạn có thể chọn ai có thể truy cập file gì trên máy tính của mình. Chương trình sẽ cung cấp hai mức bảo vệ phù hợp với các kiểu ngươi dùng: : "Hidden" và "Read Only". Nó là một chương trình mạnh, được tin cậy và được sử dụng bởi người dùng gia đình, trường học, các trường đại học và văn phòng.

Điểm mới trong phiên bản này:

Phiên bản 7.5.5.5 gồm có các nâng cấp, một số cải tiến mới và các bản vá lỗi.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,1 MB
  • Lượt xem: 305
  • Lượt tải: 295
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/NT
Liên kết tải về

Link Download chính thức: