Windroplr

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 765 KB
  • Lượt xem: 347
  • Lượt tải: 343
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/XPx64/Vista64/7/7x64
Giới thiệu

Windroplr là một ứng dụng nhẹ, cho bạn tải dữ liệu trực tiếp lên web bằng cách kéo thả hay một vài cú click chuột Windroplr còn cho phép bạn xem trực tuyến nội dung văn bản hoặc hình ảnh tải lên.

Khi tải nội dung, bạn ngay lập tức nhận được một liên kết đến nội dung đó để bạn có thể bắt đầu chia sẻ ngay lập tức. Nó giúp bạn nhanh chóng chia sẻ tập tin, hình ảnh hoặc liên kết sử dụng.

Windroplr hỗ trợ các phím tắt sau đây:
· Win+C: mở văn bản composer
· Win+W: hiển thị/giấu drop target
· Win+S: lấy ảnh chụp màn hình và tải lên ngay lập tức

· Win+V: Upload qua mục đặt trong clipboard (văn bản, tập tin, hình ảnh)

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo