WordPipe

Tải về

1 (1) DataMystic Dùng thử 952 Dung lượng: 2,8 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7

Tìm kiếm và thay thế nhiều tài liệu Microsoft Word. Thay đổi các siêu liên kết và các đường dẫn UNC khi các máy chủ được đổi tên; nâng cấp tên, địa chỉ và số điện thoại; dịch các tài liệu với các danh sách tìm/thay thế. Tự động xử lý các file chỉ đọc và các mật khẩu. Không yêu cầu sự tương tác của người dùng. Thay thế các siêu liên kết, bookmark, hộp văn bản, hình thù, các trường sổ xuống, các thuộc tính tài liệu và,…. Nâng cấp số phiên ISO. Tuân theo chuẩn Unicode. Hỗ trợ DOC và 2007/Vista DOCX.

Điểm mới trong phiên bản này:

Phiên bản 6.2 có tên tính năng báo cáo Hyperlink, hiện có trong tùy chọn Save Report cho các kiểu đầu ra CSV, TAB và HTML, trước đây chỉ có sẵn cho kiểu đầu ra XML.

1 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,8 MB
  • Lượt xem: 983
  • Lượt tải: 952
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác: