Zeta Test

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 88,7 MB
  • Lượt xem: 258
  • Lượt tải: 260
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/NT
Giới thiệu

Zeta test là một môi trường quản lý kiểm tra được tích hợp, cho phép bạn thực hiện những bài kiểm tra black-box - hộp đen, white-box - hộp trắng, các bài kiểm tra quy hồi hoặc thay đổi kiểm tra quản lý của các ứng dụng phần mềm.

Zeta Test còn giúp bạn lên kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và dẫn chứng các bài test, sau đó đánh giá kết quả.

Hãy tạo và quản lý các chương trình kiểm tra và các kế hoạch kiểm tra cùng với Zeta Test. Hãy kiểm tra các phần mềm của bạn các phiên bản kiểm tra mà bạn tạo ra với Zeta Test.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.