ChromeMarks for Android Đồng bộ bookmark và folder trên trình duyệt Google Chrome

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 1,4 MB
  • Lượt xem: 975
  • Lượt tải: 947
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 2.1 and up
Giới thiệu

ChromeMarks là ứng dụng Android duy nhất có thể giúp bạn truy cập tới tất cả các bookmarks trên trình duyệt Google Chrome. Bookmark và folder sẽ được đồng bộ với ứng dụng này trên điện thoại và được giữ đồng bộ với trình duyệt.

ChromeMarks for Android

Các tính năng chính:

- Bookmarks và Folders được đồng bộ hóa trên điện thoại của bạn. Chọn tự đồng bộ hoặc đồng bộ bằng tay.

- Tạo, chỉnh sửa, xóa và khởi động Bookmarks/Folders.

- Thay đổi được thực hiện trên điện thoại sẽ ngay lập tức hiện thị trong trình duyệt Chrome ở máy tính để bàn.

- Thay đổi có thể được nhìn thấy trong vài giây ngay sau đó khi thực hiện đồng bộ.

- Truy cập Bookmarks một cách nhanh chóng thông qua ứng dụng.

- Giải mã tất cả Bookmarks của Chrome bằng cách sử dụng mật khẩu Chrome của bạn.

- Tạo các shortcuts để Bookmarks.

- Thay thế hoặc cập nhật bất kỳ biểu tượng Chrome Bookmarks.

- Tìm kiếm Chrome Bookmarks và Folders của bạn từ ứng dụng hoặc thông qua Google Search Widget.

- Tất cả Bookmarks và Folders được lưu trữ trên điện thoại để bạn có thể truy cập offline.

An Nhiên

Liên kết tải về

Link Download chính thức: