Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương Biểu mẫu hành chính

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu đăng ký thang lương, bảng lương của doanh nghiệp với Phòng lao động thương binh xã hôi Quận, Huyện để có cơ sở cho việc thoả thuận tiền lương trong ký kết hợp đồng lao động và tham gia các chính sách, thực hiện tốt quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Xem thêm các thông tin về Mẫu đơn đăng ký thang bảng lương tại đây

Biểu mẫu Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi Biểu mẫu Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi

Biểu mẫu Báo cáo thu chi về phí hàng dự trữ và tình hình phân phối chênh lệch thu chi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.423

Mẫu số 01-3/VTNN: Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ Mẫu số 01-3/VTNN: Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ Mẫu khai thuế nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 01-3/VTNN: Bảng kê doanh thu lưu công-ten-nơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh

Thủ tục mua hoá đơn lần đầu đối với tổ chức kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19.769
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán