Thông tư 04/2013/TT-NHNN Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 04/2013/TT-NHNN tại đây

Thông tư 14/2013/TT-NHNN Thông tư 14/2013/TT-NHNN Quy định lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Thông tư 14/2013/TT-NHNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

Công văn 2066/2012/TTg-QHQT Công văn 2066/2012/TTg-QHQT Phê duyệt phân bổ vốn Chương trình SP-RCC năm 2013

Công văn 2066/2012/TTg-QHQT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 163

Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi

Thông tư hướng dẫn quản lý tài chính đối với nguồn vốn vay Quỹ Kuwait và Quỹ Saudi
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Công văn 89/2012/BGTVT-KHĐT Công văn 89/2012/BGTVT-KHĐT Hướng dẫn thanh toán kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2012

Công văn 89/2012/BGTVT-KHĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng