Thông tư 04/2013/TT-NHNN Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 04/2013/TT-NHNN chính:

Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 04/2013/TT-NHNN tại đây

Luật số 46/2010/QH12 của Quốc hội Luật số 46/2010/QH12 của Quốc hội Luật ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Luật số 46/2010/QH12 của Quốc hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158

Thông tư số 83/2010/TT-BTC Thông tư số 83/2010/TT-BTC Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay ngân hàng để mua tạm trữ cà phê

Thông tư số 83/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Thông báo 460/2012/TB-BTC Thông báo 460/2012/TB-BTC Kết luận của Bộ trưởng Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với ngành tài chính thành phố Hà Nội

Thông báo 460/2012/TB-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Quyết định 619/QĐ-TTg Quyết định 619/QĐ-TTg Về việc thông qua kết quả đàm phán và đề xuất ký kết Hiệp định cho Dự án "Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng" với Ngân hàng Thế giới (WB)

Quyết định 619/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT Quy định về lập đề cương và dự toán chi tiết đối với hoạt động ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 189
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng