Thông tư 04/2013/TT-NHNN Quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Thông tư 04/2013/TT-NHNN chính:

Link download Thông tư 04/2013/TT-NHNN dự phòng

Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Xem thêm các thông tin về Thông tư 04/2013/TT-NHNN tại đây

Thông tư số 25/2010/TT-BTC Thông tư số 25/2010/TT-BTC Quy định nội dung chi ngân sách Nhà nước cho một số nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ

Thông tư số 25/2010/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 25/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định nội dung chi ngân sách Nhà nước cho một số nhiệm vụ xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 83 KB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65

Công văn 1181/BXD-KTXD Công văn 1181/BXD-KTXD Về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Công văn 1181/BXD-KTXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146

Quyết định 2174/QĐ-NHNN Quyết định 2174/QĐ-NHNN Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Quyết định 2174/QĐ-NHNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 195

Thông tư số 18/2014/TT-NHNN Thông tư số 18/2014/TT-NHNN Hướng dẫn hoạt động nhập khẩu hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Thông tư số 18/2014/TT-NHNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06
Xem thêm Tài chính - Ngân hàng