Mẫu C2-01a/NS: Giấy báo có Ban hành kèm Thông tư 77/2017/TT-BTC

Tải về
  • Đánh giá:
    (3★ | 1 👨)
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 279,3 KB
  • Lượt xem: 5.729
  • Lượt tải: 3.166
  • Ngày cập nhật:
Giới thiệu

Download.com.vn xin giới thiệu đến các bạn Mẫu giấy báo có được chúng tôi sưu tầm và tổng hợp chinh xác và mới nhất. Mẫu giấy báo có được ban hành kèm theo Thông tư 77/2017/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về tại đây.

Mẫu giấy báo có. 


Cơ quan Tài chính.........

GIẤY BÁO CÓ

 

Thực chi Tạm ứng 

Chuyển khoản Tiền mặt 

Mẫu C2-01a/NS
(Theo TT-77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
của Bộ Tài Chính)

Số:..................

Năm NS:……....

Căn cứ Thông tri duyệt y dự toán số ngày...........................................................................................

Yêu cầu Kho bạc Nhà nước.................................................................................................................

Chi Ngân sách Tài khoản:...................................................................................................................

Mã TCNS:......................................................... Tên CTMT, DA:.......................................................

Mã CTMT, DA:....................................................................................................................................

Nội dung chi

Mã NDKT

Mã chương

Mã ngành KT

Mã nguồn NSNN

Số tiền

           
           
           

Tổng cộng

 

Tổng số tiền ghi bằng chữ:....................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Đơn vị nhận tiền/Người nhận tiền:.......................................................................................................

Số CMND:................................ Cấp ngày: ..................................Nơi cấp:..........................................

Tài khoản:........................................... Tại KBNN(NH):........................................................................

 

Ngày.......tháng......năm ............

Kế toán trưởng KBNN (NH)

Giám đốc KBNN (NH)

 

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.