AdBlock cho Chrome 3.48.0

Link Download AdBlock cho Chrome chính:
🖼️
  • Xaluan Toolbar 1.5

  • Để giải trí chat và theo dõi tin tức cập nhật, xem TV, nghe nhạc trực tiếp từ 200 web nổi tiếng về âm nhạc khắp thế giới...
  • Xếp hạng: 4 24 Phiếu bầu
🖼️
  • VirusTotal Browser Extensions Cài đặt plug-in VirusTotal trên trình duyệt

  • VirusTotal Browser Extensions là 1 công cụ mở rộng của VirusTotal - phần mềm quét virus online nổi tiếng toàn thế giới. Bạn có thể cài đặt Browser Extensions cho Chrome, Firefox hay IE để quét link trực tiếp trên trình duyệt thay vì phải thao tác thủ công như trước đây.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Addon hỗ trợ - Extension