Angel Browser for Android

Link Download Angel Browser for Android chính:
🖼️
  • ClearSync Calendars & Contacts for Android

  • ClearSync Calendars & Contacts là giải pháp chia sẻ lịch và liên lạc cho nhiều thiết bị Android, máy tính, web, điện thoại thông minh.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Dolphin - Best Web Browser cho Android Trình duyệt web đa tiện ích trên Android

  • Trong so sánh với các trình duyệt web như Chrome hay Firefox, Dolphin Browser được đánh giá với cấp độ ngang hàng. Thậm chí, một số người còn nhận định tốc độ tải trang và tính ổn định của Dolphin còn nhanh hơn rất nhiều lần. Hãy cùng khám phá các tính năng của ứng dụng duyệt web cải tiến này để xem thử nó có đúng với những nhận định như vậy không nhé.
  • Xếp hạng: 3 57 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Coco Browser for Android

  • Coco là một trình duyệt di động được phát triển dựa trên Google Browser, có tính năng cơ bản như tab, đồng bộ hóa tài khoản Google. Coco rất nhẹ và có tốc độ duyệt web rất nhanh.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt & Add-on