Avocado for Android 2.0

Link Download Avocado for Android chính:
🖼️
🖼️
🖼️
  • Whiteout Mail cho Android Dịch vụ email bảo mật cao trên Android

  • Whiteout Mail là dịch vụ email sử dụng công nghệ mã hóa mạnh giúp bảo mật tối ưu mọi dữ liệu của người dùng. Ứng dụng này sử dụng khá đơn giản, hỗ trợ mọi nền tảng và tương thích với các thiết bị Android 4.0+.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • DialMyCalls for Android Gửi tin nhắn thoại cho nhiều người trên Android

  • Ứng dụng DialMyCalls for Android cho phép bất kỳ ai cũng có thể gửi tin nhắn một loạt các số điện thoại chỉ trong vài giây. Sử dụng điện thoại, người dùng có thể ghi âm lại lời nhắn rất nhanh chóng và dễ dàng, lựa chọn một nhóm các số để gửi nó đi, sau đó chọn thời gian và ngày để cuộc gọi được thực hiện.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Email - Chat - Gọi điện