McMIX Pro 2020.11A (exe)

Tải xuống McMIX Pro 2020.11A (exe)

Nhấn vào đây nếu trang web tải về chưa khởi chạy.
Liên kết tải xuống McMIX Pro 2020.11A (exe) được mở ở trang web bên ngoài.

Báo không tải được
🖼️
  • TestMixer Phần mềm trộn đề thi miễn phí

  • TestMixer là phần mềm trộn đề thi dành cho Giáo viên do Công ty Công nghệ ATEC Việt Nam phát hành miễn phí, chương trình được thiết kế một cách độc đáo và khác biệt so với tất cả các phần mềm hiện có trên thị trường.
  • Xếp hạng: 4 26 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • Tech4Learning Pixie Phần mềm tạo giáo án điện tử

  • Tech4Learning Pixie là ứng dụng cung cấp nhiều công cụ cho phép tạo giáo trình giảng dạy để bạn và học sinh của mình tham gia vào các hoạt động nhóm nhằm khuyến khích suy nghĩ, giao tiếp, sáng tạo cũng như rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Alive Flash Slideshow Maker Tạo Sideshow Flash nhanh chóng

  • Alive Flash Slideshow Maker là công cụ xây dựng slideshow chuyên nghiệp. Công cụ biến những hình ảnh kỹ thuật số của bạn thành trình chiếu Flash (SWF) với nhạc nền và hiệu ứng chuyển tiếp.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
;
Xem thêm Hỗ trợ giáo án