Menu tiệc Năm Mới

Link Download Menu tiệc Năm Mới chính:

🖼️ Mẫu trang trí trên nền xanh lam Template Mẫu trang trí trên nền xanh lam

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Các bông hoa dại trang trí có sắc tím trên nền màu xanh lam làm nổi bật nội dung của bạn trong bản trình bày màn hình rộng (16x9) này.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 778

🖼️ Báo cáo chi phí phòng mạch Template Báo cáo chi phí phòng mạch

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này được sử dụng để báo cáo và theo dõi các vấn đề phát sinh trong quá trình đánh giá chi phí chụp chiếu, khám bệnh ở phòng khám hay bệnh viện.
 • windows

🖼️ Phân tích chi phí hoạt động Template Phân tích chi phí hoạt động

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Mẫu này được thiết kế để giúp bạn tạo ra một báo cáo phân tích chi phí hoạt động cho thấy khoản mục chi phí quan trọng từ lợi nhuận của công ty bạn và tuyên bố mất hơn năm tài chính của bạn và so sánh chi phí thực tế để chi phí ngân sách để tạo ra một bản báo cáo không đúng và một biểu đồ so sánh.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.682

🖼️ Theo dõi chi phí cá nhân Template theo dõi chi phí cá nhân

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Dùng mẫu thiết kế thông minh này để theo dõi chi phí cá nhân của bạn. Thêm ngày tháng vào các giao dịch cụ thể và Excel sẽ tự động gộp chúng để xem theo tháng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.494

🖼️ Theo dõi giám sát nhân viên Template Theo dõi giám sát nhân viên

🖼️
 • Phát hành: Microsoft
 • Nhân viên và giám sát viên của họ thường cần biết thông tin về thời gian của nhân viên ra, trong đó có bao nhiêu ngày nghỉ họ, bao nhiêu ngày bệnh hay nghỉ việc cá nhân.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 417
Xem thêm Mẫu Office