Portable Sleipnir

Link Download Portable Sleipnir chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • Google Browser Sync

 • Google Browser Sync là một tiện ích mới của Google cho phép người dùng Internet đồng bộ các thiết lập của trình duyệt Mozilla Firefox giữa nhiều máy tính khác nhau dựa trên một tài khoản Gmail đăng ký từ trước.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • IE7Pro Trình duyệt Internet Explorer 7

 • Trình duyệt Internet Explorer 7 đã được Microsoft tích hợp thêm khá nhiều tính năng mới. Tuy nhiên, để sử dụng tiện lợi cũng như cải thiện các tính năng của IE7, ta có thể cài đặt bộ tiện ích bổ sung IE7pro để sử dụng IE như "dân chuyên nghiệp".
 • Xếp hạng: 3 17 Phiếu bầu
🖼️
 • GMDesk

 • GMDesk - Ứng dụng desktop giúp truy cập các dịch vụ Google không cần trình duyệt
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Columbus Web Browser Trình duyệt web mạnh mẽ, an toàn

 • Columbus Web Browser là trình duyệt web thông minh và mạnh mẽ với nhiều tính năng hữu ích được tích hợp để giải quyết những vấn đề về tìm kiếm, bảo mật, tùy chỉnh, tiết kiệm, sử dụng phím tắt và truy cập Internet.
 • Xếp hạng: 5 3 Phiếu bầu
;
Xem thêm Trình duyệt web