Vệ binh dải Ngân Hà (Guardians of the Galaxy) trên iTunes

Ứng dụng Vệ binh dải Ngân Hà (Guardians of the Galaxy) trên iTunes được bảo đảm an toàn bởi Apple

Nhấn vào đây để mở lại trên Apple Store (Cửa hàng ứng dụng Apple).
Làm theo hướng dẫn trên Apple Store để tải xuống.

Báo link lỗi
🖼️
🖼️
  • Dự án siêu năng lực Project Power
  • ảnh sát Frank (do Joseph Gordon-Levitt đóng) buộc phải đứng ra trước lựa chọn khó khăn để có thể thâm nhập vào tổ chức sản xuất, chống lại những phần tử khủng bố đang có âm mưu hủy hoại và xâm chiếm thành phố.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
;
Xem thêm Khoa học - Viễn tưởng