Web Views

Link Download Web Views chính:
Bạn có thể tải các phiên bản thích hợp khác dưới đây.
🖼️
 • StatWin Enterprise

 • Phần mềm StatWin được thiết kế để thu thập, lưu trữ và phân tích các số liệu thống kê của hoạt động máy tính và các hoạt động của người dùng. StatWin Enterprise có nhiều tính năng để làm việc với mạng LAN.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Cute Partition Manager 0.9.8

 • Cute Partion Manager là một tiện ích quản lý phân vùng đĩa cứng cho phép người dùng dễ dàng thêm, sửa, xóa và quản lý những phân vùng trong hệ thống.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • abylon READER

 • abylon READER là một phần mềm dùng để giải mã, xác minh và giải nén các tập tin SME.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Dell Dock

 • Đây là một chương trình hết sức hữu dụng đối với người dùng, nó cho phép họ có thể phân loại các ứng dụng phần mềm của mình theo các hạng mục thân thiện, sau đó có thể truy cập vào các hạng mục này từ một Dock.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
;
Xem thêm Hệ điều hành