ABA Convert databases

Tải về
3 (1) Abadev Dùng thử 447 Dung lượng: 573 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Với ABA Convert databases, người dùng có thể chuyển đổi rất nhiều bảng từ các file khác nhau sang định dạng cơ sở dữ liệu khác mà không cần lập trình. Phần mềm này hỗ trợ hầu hết các định dạng cơ sở dữ liệu phổ biến hiện nay, bao gồm MS Access, Paradox, dBase, FoxPro, Clipper. Phần mềm này rất dễ sử dụng, hàng ngàn file sẽ được chuyển đổi tự động chỉ với một vài cú kích chuột.

ABA Convert databases

Các tính năng chính:

 • Tốc độ sử lý dữ liệu rất nhanh
 • Sử dụng dễ dàng – chỉ cần xác định folder có chứa các bảng
 • Lựa chọn ngoài: để xác định các file theo ký tự đại diện
 • Quản lý toàn diện qua lệnh
 • Bản ghi chi tiết với danh sách các bảng đã được xử lý
 • Người dùng có thể xem quá trình xử lý và có thể dừng chuyển đổi bất kì lúc nào.

Định dạng nguồn được hỗ trợ:

 • MS Access 95/97 (*.MDB)
 • MS Access 2000/XP (*.MDB)
 • Borland Paradox (tất cả các phiên bản) (*.DB)
 • Corel Paradox (tất cả các phiên bản) (*.DB)
 • xBase (*.DBF)
 • FoxPro (*.DBF)
 • Clipper (*.DBF)
 • Clarion data file (*.DAT)
 • DBISAM table v2.x (*.DAT)
 • DBISAM table v3.x (*.DAT)
 • DBISAM table v4.x (*.DAT)
 • Advantage table (*.ADT)
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 573 MB
 • Lượt xem: 460
 • Lượt tải: 447
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: