FTP Replication Monitor

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,1 MB
  • Lượt xem: 775
  • Lượt tải: 763
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Server 2008
Giới thiệu

FTP Replication Monitor 3.0.10 là phần mềm backup file, tạo bản sao và đồng bộ hóa từ các máy chủ FTP/TFTP sang các máy tính cục bộ hoặc trong mạng. Chương trình cho phép thay đổi hoặc truyền tải file nào trên máy chủ FTP sang các thư mục đích hoặc gửi đi các thông báo bằng LAN hoặc email.

FTP Replication Monitor cung cấp tập các tính năng bổ sung, các tính năng này làm cho việc tạo bản sao cho các file dữ liệu trở nên thuận tiện và tin cậy hơn, chẳng hạn như sử dụng giao thức ICMP (ping) để thông báo cho bạn bởi LAN hoặc email nếu máy chủ từ xa bị sập. Thông báo cho bạn nếu không gian ổ cứng sắp hết bàng cách gửi tin nhắn email và LAN. Khởi chạy các kịch bản và các chương trình ngoài để giải phóng không gian đĩa, cho phép ghi chép các sự kiện của Windows trên máy tính cục bộ hoặc từ xa.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.