Google Takeout Tải về toàn bộ dữ liệu Google của bạn

Truy cập

3,8 (6) Google Miễn phí 2.847 Ngày: Yêu cầu: trình duyệt

Google Takeout là dịch vụ của Google cho phép bạn có thể tải xuống một cách dễ dàng tất cả các dữ liệu cá nhân trên Google như: Gmail, Blogger, dấu trang và lịch sử hoạt động trên Chrome; dữ liệu cài đặt Google Play... dưới định dạng nén ZIP. Nói tóm lại, Google Takeout là cách đơn giản nhất để chuyển tất cả những thông tin liên quan trên tài khoản Google của bạn sang một tài khoản khác.

Google Takeout có thể tải xuống những gì?

Trên Google Takeout, người dùng có thể chọn các dịch vụ khác nhau từ danh sách các tùy chọn được cung cấp, điển hình như:

 • Google+
 • Bookmark Chrome
 • Google Calendar
 • Google Contacts
 • Google Drive
 • Google Fit
 • Google Photos
 • Google News
 • Google Play Store
 • Google Play Console
 • Google Play Movies
 • Google Play Music
 • Google Play Games
 • Google Play Books
 • Google Groups
 • Google Hangouts
 • Google Hangouts On Air
 • Google Keep
 • Google Tasks
 • Google Location History
  Dữ liệu Gmail
  Google Maps, My Maps, các địa điểm đã lưu và review
 • Google Profile
 • Android Device Configuration Service
 • Google Home App
 • Input Tools
 • Classic Sites
 • Google Voice
 • Google Wallet
 • YouTube
 • Google Pay
 • Google Home
 • Bookmarks
 • Hands Free
 • Street View
 • ...........

Người dùng có thể chọn xuất tất cả các dịch vụ có sẵn hoặc chọn các dịch vụ từ danh sách trên. Takeout sau đó sẽ xử lý yêu cầu và nén tất cả các tệp vào một file zip. Takeout sẽ có tùy chọn gửi email thông báo rằng quá trình xuất đã hoàn tất, và người dùng lúc này có thể vào phần tải xuống của trang web để tải file lưu trữ về. File zip sẽ chứa các thư mục riêng cho từng dịch vụ đã được chọn để xuất.

3,8 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 8.974
 • Lượt tải: 2.847
 • Ngày:
 • Yêu cầu: trình duyệt
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm