Hướng dẫn hoàn thành Level 2 Unboxing the Cryptic Killer

  • 1 Đánh giá

Unboxing the Cryptic Killer là một trò chơi giải đố hợp tác dành cho hai người chơi, yêu cầu mọi người giao tiếp để cùng nhau vượt qua tổng cộng 5 cấp độ. Sau khi hoàn thành Level 1 của Unboxing the Cryptic Killer, người chơi sẽ bước sang câu đố cấp độ 2. Bài viết này sẽ hướng dẫn hoàn thành Level 2 của Unboxing the Cryptic Killer.

Cách hoàn thành Level 2 Unboxing the Cryptic Killer

Level 2 của Unboxing the Cryptic Killer sẽ cho người chơi thấy một chiếc hộp chứa một loạt câu đố và một ổ khóa khác để mở.

Hình ảnh giám sát

Old Dog có một thư mục chứa ảnh và Ally có một thư mục chứa các báo cáo của cảnh sát. Người chơi cần phải làm việc cùng nhau để tìm ra 4 bức ảnh nào khớp với mô tả trong hồ sơ của cảnh sát.

Khi đã hoàn thành việc này, hãy sắp xếp chúng theo đúng thứ tự thời gian và tìm cái thứ 3 trong chuỗi. Điều này tương ứng với báo cáo của cảnh sát có số 6 ở phía dưới.

Đúng hay sai

Nhìn vào mảnh giấy ở phía dưới bên trái và đọc to câu hỏi cho người chơi khác. Mọi người cần phải tìm hiểu xem mỗi câu trong số 8 câu đó đúng hay sai, sau đó lật công tắc trên bảng điện tử gần đó. Old Dog nên đặt các công tắc của mình thành True, False, False, True. Ally nên đặt công tắc của mình thành True, True, True, False. Điều này sẽ tiết lộ số 2 trên màn hình kỹ thuật số.

Đảo chữ

Cả hai người chơi nên kiểm tra bảng điều khiển máy tính và nhấn nút nguồn, sau đó nhấn bất kỳ phím điều hướng nào để bắt đầu trò chơi. Mọi người cần phải làm việc cùng nhau để đẩy các thùng lên các cây thánh giá, giải quyết một loạt 5 cấp độ. Làm điều này mà không cần rời khỏi trò chơi Pegasus. Cuối cùng, mọi người sẽ nhận được số 8, cũng như thông tin rằng tất cả các số nên tăng thêm một.

Số và chìa khóa

Old Dog có một bảng gỗ với 3 hình chìa khóa và cần mô tả những hình dạng này cho Ally. Ally nên trả lời bằng những con số hiển thị trên các phím này. Ba phím là 8, 2 và 5 nên số cuối cùng của các phím là số 5.

Ổ khóa

Kiểm tra ổ khóa và chú ý đến 4 biểu tượng ở trên cùng: ảnh, màn hình kỹ thuật số, bàn phím trò chơi và chìa khóa. Hãy nhớ rằng mỗi số phải tăng thêm một, đặt tổ hợp thành 7396, sau đó mở ổ khóa.

Cập nhật: 14/11/2023
  • 33 lượt xem