Danh sách và cách mở khóa các nhân vật trong Mario Kart Tour

 • 1 Đánh giá

Các nhân vật dễ thương và quen thuộc trong Mario Kart Tour là yếu tố khiến nhiều người yêu thích tựa game này. Ngoài các nhân vật quen thuộc, trò chơi còn bổ sung thêm những nhân vật mới như Pauline và Nhạc sĩ Mario, cũng như thay đổi cách mỗi lựa chọn nhân vật có thể mang lại lợi thế cho người chơi.

Thay vì chỉ gắn bó vào các tay đua quen thuộc, hãy tìm kiếm những nhân vật có độ hiếm cao và kỹ năng đặc biệt, nhặt được từ các hộp vật phẩm trên đường đua. Điều này sẽ mang đến cho người chơi rất nhiều kiểu nhân vật trong Mario Kart Tour với những lợi thế bất ngờ. Hãy cùng xem hướng dẫn cách mở khóa và danh sách nhân vật trong Mario Kart Tour.

Cách mở khóa các nhân vật trong Mario Kart Tour

Ban đầu vào trò chơi, game thủ sẽ được cung cấp một nhân vật duy nhất và phải mở khóa những nhân vật còn lại thông quan nhiều cách khác nhau:

 • Tour Gift – quà tặng tham quan, sẽ mở khóa khi người chơi tiến bộ qua các chuyến tham quan có giới hạn thời gian. Chúng được thiết lập và yêu cầu tiến trình Tour để mở khóa.
 • Store – cửa hàng, được thiết lập và yêu cầu tiền xu hoặc tiền trong thế giới thực để mở khóa.
 • Pipes – một hệ thống gacha, người chơi có thể quay để mở khóa nhân vật hoặc các vật phẩm khác. Để quay gacha sẽ cần có Hồng ngọc (đơn vị tiền tệ cao cấp của Mario Kart Tour, kiếm được trong trò chơi hoặc mua bằng tiền trong thế giới thực).
Người chơi có thể nhận được nhân vật mới thông qua Tour Gift
Người chơi có thể nhận được nhân vật mới thông qua Tour Gift

Độ hiếm của nhân vật trong Mario Kart Tour

Normal (tỷ lệ xuất hiện 5%):

 • Koopa Troopa
 • Dry Bones
 • Baby Daisy
 • Baby Mario
 • Baby Peach
 • Shy Guy

Super (tỷ lệ xuất hiện 1%):

 • Donkey Kong
 • Toad
 • Bowser
 • Mario
 • Yoshi
 • Daisy
 • Diddy Kong
 • Toadette
 • Peach

High-end (tỷ lệ xuất hiện 0,3%):

 • Dry Bowser
 • Metal Mario
 • Peachette
Mario Kart Tour có rất nhiều nhân vật dễ thương với kỹ năng khác nhau để người chơi mở khóa
Mario Kart Tour có rất nhiều nhân vật dễ thương với kỹ năng khác nhau để người chơi mở khóa

Danh sách nhân vật trong Mario Kart Tour

Dưới đây là danh sách các nhân vật trong Mario Kart Tour tính nay, với tổng cộng 34 nhân vật để mở khóa:

Tên nhân vật

Kỹ năng đặc biệt

Vị trí hộp 3 vật phẩmVị trí hộp 2 vật phẩm
Baby MarioBoomerang FlowerMario Circuit 1 TDaisy Hills R
Koopa Troopa Beach
Toad Circuit
Toad Circuit T
Yoshi Circuit
Baby PeachBubbleCheep Cheep LagoonDaisy Hills R
Koopa Troopa Beach R
Mario Circuit 1 R
Baby DaisyBubbleDaisy Hills TDaisy Hills R
Koopa Troopa Beach T
Toad Circuit R
Mario Circuit 1 R
Cheep Cheep Lagoon
Shy Guy Bazaar
Baby RosalinaBubbleRainbow Road T
Choco Island 2T
Rainbow Road R
Yoshi Circuit R
Mario Circuit 2T
Koopa TroopaTriple Green ShellsKoopa Troopa BeachBowser's Castle 1 T
Koopa Troopa Beach R
Koopa Troopa Beach T
Cheep Cheep Lagoon
Cheep Cheep Lagoon R
Shy GuyDouble Bob-ombsShy Guy BazaarDino Dino Jungle
Bowser's Castle 1
Bowser's Castle 1 R
Shy Guy Bazaar T
Dry BonesTriple Green ShellsBowser's Castle 1 T
Shy Guy Bazaar T
Bowser's Castle 1
Bowser's Castle 1 R
Cheep Cheep Lagoon R
Cheep Cheep Lagoon T
IggyTriple Green ShellsChoco Island 2RBowser's Castle 1T
Koopta Troopa Beach T
Kalimari Desert R
Neo Bowser City T
Rock Rock Mountain T
Mario Circuit 2
Mario Circuit 2R
LarryBoomerang FlowerKalimari Desert RKalimari Desert T
Neo Bowser City
Neo Bowser City T
Rock Rock Mountain T
LemmyBubbleRainbow Road R
Mario Circuit 2T
Bowser's Castle 1R
Rainbow Road
Toad Circuit R
Choco Island 2T
LudwigDash RingBowser's Castle 1
Kalimari Desert
Rainbow Road
Shy Guy Bazaar R
MortonGiant BananaKalimari DesertBowser's Castle 1
Kalimari Desert T
Neo Bowser City T
Rock Rock Mountain
Mario Circuit 2R
RoyDouble Bob-ombsKalimari Desert TKalimari Desert
Kalimari Desert R
Mario Circuit 2T
Neo Bowser City R
Dino Dino Jungle R
Koopa Troopa Beach T
WendyHeartChoco Island 2Daisy Hills T
Mario Circuit
Mario Circuit T
Neo Bowser City R
MarioFire FlowerKoopa Troopa Beach
Mario Circuit T
Cheep Cheep Lagoon T
Koopa Troopa Beach R
Yoshi Circuit
Yoshi Circuit R
Mario Circuit 1 R
Shy Guy Bazaar R
PeachHeartKoopa Troopa Beach R
Koopa Troopa Beach T
Yoshi Circuit R
Mario Circuit 1 T
Toad Circuit T
Mario Circuit 1 R
Cheep Cheep Lagoon T
Shy Guy Bazaar
YoshiYoshi's EggRock Rock Mountain
Yoshi Circuit
Yoshi Circuit T
Dino Dino Jungle
Dino Dino Jungle R
Yoshi Circuit R
DaisyHeartDaisy Hills
Daisy Hills T
Cheep Cheep Lagoon R
Shy Guy Bazaar R
Toad Circuit
Yoshi Circuit T
Shy Guy Bazaar T
ToadTriple MushroomsToad Circuit
Rock Rock Mountain T
Koopa Koopa Beach
Toad Circuit T
Mario Circuit T
Mario Circuit 1 T
ToadetteTriple MushroomsDaisy Hills R
Toad Circuit
Daisy Hills
Koopa Troopa Beach
Toad Circuit R
Toad Circuit T
RosalinaDash RingMario Circuit R
Rainbow Road
Neo Bowser City R
Rainbow Road R
Mario Circuit 2
Choco Island 2R
BowserBowser's ShellDino Dino Jungle T
Bowser's Castle 1
Bowser's Castle 1 T
Bowser's Castle 1 R
Rock Mountain R
New York Minute T
Donkey KongGiant BananaDino Dino Jungle
Rock Rock Mountain
Dino Dino Jungle R
Dino Dino Jungle T
Koopa Troopa Beach R
Rock Rock Mountain R
New York Minute
New York Minute R
Diddy KongBanana BarrelsDino Dino Jungle R
Toad Circuit R
Rock Rock Mountain R
Koopa Troopa Beach R
Koopa Troopa Beach R
Rock Rock Mountain
New York Minute R
New York Minute R/T
LakituTriple Green ShellsToad Circuit T
Mario Circuit 2T
Dino Dino Jungle R
Rock Rock Mountain R
Mario Circuit 2
New York Minute R/T
Tokyo Blur
Tokyo Blur T
Bowser Jr.Bowser's ShellBowser's Castle 1R
Neo Bowser City
Neo Bowser City T
Choco Island 2R
Bowser's Castle 1T
Neo Bowser City R
Mario Circuit 2T
Cheep Cheep Lagoon
WarioDouble Bob-ombsKalimari Desert R
Kalimari Desert T
Choco Island 2T
Neo Bowser City
Rock Rock Mountain T
Choco Island 2
New York Minute R
Metal MarioFire FlowerRock Rock Mountain R
Shy Guy Bazaar
Dino Dino Jungle T
Toad Circuit
Yoshi Circuit R
Yoshi Circuit R
Mario Circuit 1 T
Shy Guy Bazaar R
Shy Guy Bazaar T
PeachetteMushroom CannonDino Dino Jungle R
Toad Circuit
Toad Circuit T
Daisy Hills
Yoshi Circuit
Yoshi Circuit T
Mario Circuit 1
Mario Circuit 1 R
PaulineLucky SevenNew York Minute
New York Minute R/T
Yoshi Circuit T
Cheep Cheep Lagoon T
Shy Guy Bazaar
Shy Guy Bazaar R
New York Minute T
New York Minute R
Mario (Musician)Double Bob-ombsDaisy Hills
Yoshi Circuit R
New York Minute T
New York Minute R
Daisy Hills R
Rock Rock Mountain T
New York Minute
New York Minute R/T
Peach (Kimono)Mushroom CannonMario Circuit
Mario Circuit 2R
Tokyo Clur R
Tokyo Blur T
Mario Circuit R
Rainbow Road
Mario Circuit 1
Tokyo Blur
Tokyo Blur R/T
Mario (Hakama)Coin BoxBowser's Castle 1T
Mario Circuit T
Mario Circuit 2
Tokyo Blur
Tokyo Blur R/T
Bowser's Castle 1R
Rainbow Road T
Mario Circuit 1R
Mario Circuit 2T
Shy Guy Bazaar T
Tokyo Blur T
Dry BowserBowser's ShellDino Dino Jungle
Dino Dino Jungle T
Bowser's Castle 1R
Shy Guy Bazaar R
Daisy Hills T
Bowser's Castle 1
Rock Rock Mountain
Rock Rock Mountain T
Cập nhật: 01/12/2021
 • 113 lượt xem