IECacheView 1.25

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 43 KB
  • Lượt xem: 2.346
  • Lượt tải: 2.279
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista/Me/XP/2000/NT/98
Giới thiệu

IECacheView là tiện ích nhỏ gọn cho phép đọc cache của Internet Explorer, và hiển thị danh sách các file đang được lưu trữ trong cache với các thông tin chi tiết được hiển thị như tên file, dạng file, URL, thời gian tạo, kích thước, … Bạn có thể chọn 1 hoặc nhiều file, trích xuất chúng ra thư mục khác. Hơn thế, bạnc ó thể lưu danh sách các file ở định dạng html/xml để mở bằng chương trình khác như Excel hay OpenOffice Spreadsheet.

Tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.