MozillaCacheView 1.20

Tải về
  • Đánh giá:
    1 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 56 KB
  • Lượt xem: 1.949
  • Lượt tải: 1.942
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista/Me/NT/2000/XP/98
Giới thiệu

MozillaCacheView là một tiện ích nhỏ gọn, cho phép bạn xem cache của các trình duyệt “cùng họ” Mozilla như Firefox/Mozilla/Netscape. Nó sẽ liệt kê các file được lưu trong cache, và mới mỗi file đó sẽ hiển thị thông tin chi tiết như URL, định dạng file, kích cỡ, thời gian tạo lập, thời gian thay đổi, tên server, … Bạn tất nhiên có thể chọn một hoặc nhiều file trong danh sách đó và trích xuất ra thư mục khác hoặc copy URL của chúng vào clipboard.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.