VideoCacheView 1.51

Tải về

4 (3) NirSoft Miễn phí 3.185 Dung lượng: 65 KB Ngày: Yêu cầu: Windows Vista/Me/2000/XP/98

Nếu video còn tồn tại trong browser's cache,tiện ích này sẽ giúp cho bạn xuất những video đó từ cache và lưu nó lại để bạn xem lại sau này.

Chương trình sẽ tự động quét hầu hét cache của Internet Explorer và những trình duyệt dựa trên nền tảng của Mozilla (bao gồm Firefox) và tìm những video vẫn còn nằm trong đó.

Với chương trình bạn dễ dàng copy những video được lưu lại trong Cache và chuyển sang thư mục khác để xem chúng sau này.

Nếu bạn có chương trình chơi nhạc và có thể chạy những file .flv thì bạn có thể sử dụng nó để xem video trực tiếp từ cache của những trình duyệt.

Một số vấn đề và giới hạn :

- Trên một số website , các file video không được lưu lại trong cache của trình duyệt , vì thế bạn không thể lưu lại chúng .
- Đối với các trình duyệt của Mozilla, bạn nên đóng trình duyệt để thấy được video cuối cùng mà ban đã xem

Link 3: http://www.softpedia.com/progDownload/VideoCacheView-Download-86932.html

4 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 65 KB
  • Lượt xem: 3.198
  • Lượt tải: 3.185
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows Vista/Me/2000/XP/98
Liên kết tải về
Link Download chính thức: