NetResView 1.21

Tải về
  • Đánh giá:
    3,2 ★ 18 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 42 KB
  • Lượt xem: 4.128
  • Lượt tải: 4.113
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7
Giới thiệu

Các phân hệ thuộc đời sau của Microsoft Windows cho phép những máy tính nối mạng cục bộ (LAN) được quyền chia sẻ tài nguyên với nhau thông qua tính năng Sharing. Để quản lý vấn đề này, “sếp” XP đã chỉ định cho module My Network Places. Tuy nhiên, bộ phận nói trên chưa thật sự dễ dùng và sâu sắc bằng NetResView. Là một tiện ích bé như hạt tiêu, song NetResView đã chứng minh được sức mạnh của mình khi có thể hiển thị cả những tài nguyên được chia sẻ ở chế độ ẩn hoặc chỉ được phép truy xuất thông qua tài khoản quản trị hệ thống. Ngoài ra, chương trình cũng không cần cài đặt, chạy tốt từ mọi máy tính trong mạng cục bộ (không nhất thiết phải là máy chủ) và có tốc độ kết xuất phân tích hiện trạng chia sẻ tài nguyên nhanh hơn rất nhiều lần so với My Network Places.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.